Általános Szerződési feltételek

I.Általános rendelkezések

Ezek az Általános Üzleti Feltételek és Feltételek meghatározzák az Eladó - iQparts, iQparts sro , székhelye:  Wolkrova 2, 851 1 Bratislava, adószám: 50 606 107-ben megkötött vásárlási szerződések feltételeit és jogait és felelősségét . a Pozsonyi I Kerületi Bíróság üzleti nyilvántartása, Szakasz: Sro, Fájlszám: 115665, e-mail: shop@lcdpartner.com, telefon: +421 950 77 66 55 / (a továbbiakban: „Eladó”) és a Vevő - a www.fixitywebshop.hu (a továbbiakban: vevő vagy fogyasztó) az Eladó webáruházának áruk vásárlása és értékesítése tekintetében. Ezek az Általános Üzleti Feltételek az Eladó és a Vevő között az Eladó által mebízott Fixity Kft webáruházának webhelyén történő áruk beszerzésével és eladásával kapcsolatos minden vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezik; a megrendelés megadásával a Vevő megerősíti, hogy egyetért a jelen Általános Szerződési Feltételekkel. Az Eladó és a Vevő közötti minden szerződéses kapcsolat a Szlovák Köztársaság jogszabályainak megfelelően történik. Ha a szerződő fél Fogyasztó, a jelen esetben nem meghatározott jogviszonyokat a következő hatályos jogi aktusok szabályozzák: 40/1964. Módosított polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Szlovák Polgári Törvénykönyv), 250/2007. a fogyasztóvédelemről szóló módosított t 102/2014 Coll. a távközlési szerződések vagy az Eladó üzleti helyiségein kívül végrehajtott szerződések keretében nyújtott áruk értékesítésének vagy szolgáltatásnyújtásának fogyasztóvédelméről. Ha a szerződő fél olyan vásárló, aki nem fogyasztó, azaz egy vállalkozó, a nem meghatározott jogviszonyokat az 513/1991. Módosított kereskedelmi kódex (a továbbiakban: „kereskedelmi törvénykönyv”

 Eladó- iQparts s. r. o., székhely: Wolkrova 2, 851 1 Bratislava, adószám ID: 50 606 107, incorporated in the Commercial Register of the Bratislava I District Court, Section: Sro, File No.115665/B, e‑mail: shop@lcdpartner.com, tel.: +421 950 77 66 55  olyan  jogi személy vagy természetes személy, aki a fogyasztói  szerződés megkötésekor és teljesítésekor kereskedelmi vagy üzleti tevékenységük jogi hatályán belül jár el. Eladónak  tekintik azt a vállalkozót is, aki árut kínál vagy értékesít, vagy szolgáltatásokat  nyújt ügyfelei számára, vagy egy vállalkozót, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül szállítja az árut.

Ügynök- Fixity Kft, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 26348878-2-42, e-mail: fixitywebshop@gmail.com, tel.:

Az Eladó által a Magyar piac kiszolgálásának maradéktalan biztosítása érdekében szerződtetett 3. fél, aki felel a magyar vásárlókkal való kapcsolattartásért, védi, a Magyar Vásárlók jogait valamint képviseli az Eladó érdekeit.

Vevő-  olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti, kereskedelmi vagy foglalkozási nevében jár el. A Fogyasztó olyan természetes személy, aki személyes vagy saját háztartásuk tagjainak árut vásárol vagy szolgáltatásokat használ.

Vállakozó-  olyan jogi személy vagy természetes személy, aki a vásárlási szerződés megkötésekor és teljesítésekor kereskedelmi vagy üzleti tevékenységük jogi keretein belül jár el, azaz nem jár fogyasztóként.

Vásárlási szerződés-  az Eladó és a Vevő közötti szerződés; tárgya az Eladó által a II. cikkben foglaltak szerint megkötött, a www.fixitywebshop weboldalon (a továbbiakban: áruk) kínált áruk beszerzése . Általános Üzleti Feltételek.

Fogyasztói Szerződés-  az Eladó és a Vevő között létrejött, a vásárló által kötött egyedi szerződés, amelyben a Vevő nem tudta befolyásolni az Eladó által előzetesen elkészített szerződési javaslat tartalmát.

Távoli szerződés - az Eladó és a fogyasztó közötti, az Eladó vagy a fogyasztó fizikai jelenléte nélkül kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszköz használatával kötött, a webhely, e-mail, telefon, fax, kifejezetten címzett levél vagy ajánlat katalógus.

 

Felügyelő szerv- Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara, Szlovák Fogyasztóvédelmi Hatóság

Távollévők közötti szerződés a www.fixitywebshop.hu webáruházban található és megvásárolható termékek megrendelésének elküldésével és annak email-ben történő visszaigazolásával a Vevő és az Eladó között szerződés jön létre.

A szerződés létrejöttével a felek elfogadják az Általános Szerződési feltételeket, annak minden pontját magukra kötelezően elfogadják, kivétel, ha írásban külön szerződéskötésre kerül sor.

II. Rendelés menete és a beszerzési szerződés lezárása

Az Eladó webáruházának árukínálatában az Eladó országában hatályos ÁFA-t tartalmazó vásárlási árak szerepelnek.

Az Eladó közzéteszi a tulajdonát képező termékeket, az Ügynök által üzemeltetett www.fixitywebshop.hu weboldalon. Eladó nem garantálja az egyes termékek azonnali elérhetőségét. Az egyes termékek elérhető mennyiségeit Vevő részére az Eladónak vissza kell igazolnia. A Vásárló hozzáadhatja a bevásárlókosarához azokat a termékeket, melyeket megvásárolni kíván.. Miután az árut a bevásárlókosárba helyezték, a Vevő teljesíti az összes szükséges információt a megrendelőlapon. A Vevő felelős az általuk nyújtott információkért. Amikor a megrendelőlapon szereplő adatok helyesek, és a Vevő meg kívánja rendelni az árut, a megfelelő gombra kattintva befejezheti és megrendelheti. Ezt követően egy új ablak nyílik meg, ahol a Vevő megerősíti a kötelező érvényű megrendelést a „Megrendelem” gombra kattintva. Ekkor a Vevő ellenőrizheti és kijavíthatja a rendelést. A megrendelés megerősítésével a Vevő vásárlási szerződést köt az Eladóval, és a megrendelést kötelezőnek tekinti.

A rendelés megtörténtét az Eladó egy tájékoztató email formájában „Megrendelés megerősítése” erősíti meg, a vevő által meghatározott email címre, amely tájékoztatja a vásárlót a beérkezett és feldolgozásra előkészített megrendelés listájáról. azonban ez az üzenet még nem nyilvánul hivatalos ajánlattételnek vagy a szerződés létrejöttének. Ez az email a megrendelés leadása után azonnal megérkezik.

A megrendelést a vásárlás ellenértékének beérkezése után Eladó egy „Függö megbízás” című email formájában hagyja jóvá.   Ez az email a következőket tartalmazza-: a Vevő és az Eladó azonosító adatai, a megrendelés száma, a megrendelés dátuma, a megrendelt áruk típusa és száma / összege, az áru beszerzési ára (egyedi tételek és teljes összeg), szállítás költség, teljes vételár, beleértve az ÁFA-t és az összes költséget, szállítási módot, fizetési módot, szállítási határidőt.

A szerződést egy meghatározott időtartamra kell megkötni, amikor mindkét fél teljesítette az e szerződésből és az általános üzleti feltételekből eredő kötelezettségeit, amelyek a vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A szerződést magyar nyelven kell megkötni.

 

III. Az Eladó és a Vevő jogai és felelőssége

Az Eladó köteles elsősorban:


a) a Vevő által megerősített megrendelés alapján a megrendelt áru(k) szállítása,  a megegyezés szerinti árucikkek számával, minőségével és szállítási dátumával, valamint az áru kiszállítására vagy más módon történő előkészítésére oly módon, hogy a szállítás biztonságos legyen;


b) biztosítja, hogy a szállított áruk megfeleljenek a Szlovák Köztársaságban érvényes általánosan kötelező érvényű előírásoknak, A Szlovák előírások jogharmóniában vannak az EU fogyasztóvédelmi alapelveivel, mely ezúton azonos a Magyar fogyasztóvédelmi előírásokkal is.


c) legkésőbb az áru átadásakor Eladó rendelkezésre bocsájtja  és használatához szükséges valamennyi dokumentumot (pl.: jótállási igazolást, kézbesítési jegyzetet, számlát stb.)

d) kiadja a vásárlási nyugtát a fogyasztónak, beleértve a következő információkat:

 •          az Eladó cég neve és címe (vagy adott esetben az üzleti helyiség címe)
 •          az értékesítés dátuma
 •          az áru neve és mennyisége
 •          az egységenkénti ár és a fogyasztó által fizetett teljes ár
 •          a szállítás helye, időpontja

 

A Vevő köteles elsősorban:


a) átvenni a megrendelt és kiszállított árut,


b) a meghatározott határidőn belül megfizetni a teljes vételárat az Eladónak
.

 

IV. Áruk Szállítása

Az Eladó vállalja, hogy az árut a megrendelt mennyiségben és minőségben szállítja a Vevőnek. A webáruházban „raktáron” jelzéssel ellátott  ​​árukat az eladó a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül kézbesíti.

Kártyás fizetés esetén az időszak akkor kezdődik, amikor a vételár az Eladó számlájára kerül. Ha az áruk átmenetileg nem állnak rendelkezésre, és ezért nem szállíthatók, az Eladó értesíti a Vevőt a tényről, és meghatározza az alternatív szállítási dátumot.

Az Eladónak joga van visszavonni a megrendelést, és elállni a szerződéstől, ha a szóban forgó árukat eladták vagy nincs raktáron, és az Eladó objektív módon nem tudja szállítani az árut a Vevőnek a megadott határidőn belül, kivéve, ha az Eladó és a Vevő megállapodik alternatív sorrendben. A szerződéstől való értesítésről és a megrendelés törléséről telefonon vagy e-mailben értesíteni kell a Vevőt; ha a Vevő már kifizette a vételárat vagy annak részét, a fizetést a Vevő által megadott bankszámlára 15 napon belül vissza kell fizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg az Eladóval.

Az Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért, ha azt a szállítási szolgáltatás okozza (ha ez nem az Eladó alkalmazottja).

A Vevő vállalja, hogy az árut a megrendelőlapon megadott helyen megkapja.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevőt az áruk és az átvételhez és a megfelelő használathoz szükséges dokumentumokhoz szállítja.

A kézhezvétel során a Vevő köteles aláírni a kézbesítési jegyzék másolatát és minden egyéb vonatkozó dokumentumot.

Az áru szállításával kapcsolatos minden információ a fixitywebshopmail.com e-mail címen kérhető. Meg kell adni a megrendelés számát, amelyet az Eladótól kapott megrendelési visszaigazolásban talál.

 

V. Vásárlási és fizetési feltételek

A termékek árát a www.fixitywebshop.hu weboldalon találja, az adott terméknél. A termék árát a vásárlás után küldött emailben kell megerősíteni.

Az árak euróban szerepelnek. A forintban feltüntetett árak kis mértékben változhatnak a napi árfolyam függvényében. A Vevő bankja által felszámolt díjak és deviza váltási árfolyamokból következő plusz költségekért, sem az Eladó sem az Ügynök nem tartozik felelősséggel.

Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az áru kiszállításának teljes ára a szállítási módtól függ; a szállítási költség pontos kiszámítását a honlapunk szállítási költségeknél nézheti meg.  A megrendelt áruk teljes árára vonatkozó információkat, beleértve a szállítási költségeket is, az eladó a megrendelés visszaigazolásával együtt hagyja jóvá.

Az ár addig érvényes, míg új árat állapítunk meg.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az weboldalon feltüntetett árat módosítsa.  Amennyiben az ár a vásárlás közben változik, az eladó értesíti a vevőt az árváltozásról a megrendelés megerősítése előtt.

A vevő a megvásárolt terméket, termékeket a fizetési lehetőségek menü pontban feltüntetett lehetőségek szerint teljesítheti a következő módokon.

-Kártyás fizetés (Kártyás fizetés) a szállítási határidőn belül az Eladó vagy a meghatalmazott alkalmazott által

-Előre utalással az Eladó bankszámlájára

A Vevő köteles megfizetni az árut az Eladó részére, a vételi szerződésben meghatározottak szerint, beleértve a szállítási költségeket, legkésőbb az átvételkor.

A Vevő a tulajdonjogot megszerzi az árukra, ha teljes árat megfizeti és az árut átvette.

                                                              

VI Felelősség a hibákért, a sérülésveszélyért és a garanciáért

A hibákért való felelősség tekintetében a fogyasztónak (Vevőnek) meg kell felelnie a 619. és azt követő cikkek vonatkozó rendelkezéseinek. ( Szlovák Polgári Törvénykönyv)

A hibákért való felelősség tekintetében az Eladó (vállalkozó) köteles betartani a 411. és azt követő cikkek vonatkozó rendelkezéseit.( Szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv)

Az Eladó köteles a meghatározott mennyiségben, minőségben és tervezésben szállítani az árut, megfelelően csomagolva és felkészítve a szállításra.

Az Eladó felelősséget vállal a Vevő által átvételkor eladott áruk hibáért (a Szlovák Ptk. 619. §-ának (1) bekezdése); a későbbi, de a jótállási időszakon belül azonosított hibák (a Szlovák Ptk. 619. §-ának 2. bekezdése). Kedvezményes áron értékesített használt áru esetén az Eladó nem vállal felelősséget az árcsökkenés oka miatt, előre jelzett hibákért.

Amikor a Vevő megkapja az árut, az árukra okozott károkért felelősséget vállalnak.

A jótállási idő 12 hónapig tart (a Szlovák Ptk. 620. cikke), kivéve a Vevő részére, aki szintén vállalkozó, a garancia időtartama, az Általános Üzleti Feltételek 6. cikkében meghatározottak szerint. Ha az árukon, a csomagoláson vagy a használati utasításban szerepel a jótállási idő, a garanciaidő nem jár le ezen időpont előtt.

Ha a Vevő vállalkozó is, a következő garanciális időszakok érvényesek:

 1.        Az Eladó által kínált közös áruk - 12 hónap.
 2.        Akkumulátorok (minden elem, beleértve az „eredeti” címkét is) - 6 hónap.
 3.        „Alkatrészként” megjelölt áruk, beleértve az „eredeti” címkével ellátott árukat - 3 hónap (kivéve a 6. cikk b) pontjában meghatározott árukat, amelyeket „akkumulátoroknak” jelölnek)

A Vevő kérésére az Eladó garanciális tanúsítványt ad ki a megvásárolt árukra vonatkozóan. Ha lehetséges, helyette vásárlási bizonylatot lehet kiadni.

A beszerzési nyugtát - a szállítólevélként szolgáló számlát is - garancia tanúsítványnak kell tekinteni.

A jótállási bizonyítványnak tartalmaznia kell az Eladó adatait (név, vezetéknév, cégnév vagy Eladó neve, székhelye vagy üzleti helye), a garancia tartalmát, mértékét, feltételeit, jótállási idejét és a garancia alkalmazásához szükséges információkat. Ha a jótállási tanúsítvány nem tartalmazza a fent említett információkat, akkor a garancia érvényét veszti.

A védőtömítés, az információs matrica, a sorozatszám, a pótalkatrész és az egyéb hasonló részek károsodásával azáltal, hogy ragaszkodik az áruk keretéhez vagy közepéhez, vagy bármilyen más értékcsökkenéshez, a Vevő kockázatot vállal, hogy panaszuk nem fogadható el, kivéve, ha kárt a szokásos használat okozta. A pecsétek és a sorozatszámok a termékek elválaszthatatlan részei, nem korlátozzák a fogyasztó jogát a termék használatának teljes körű felhasználása tekintetében.

A jótállás nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek:

 •          az áruk mechanikai sérülése,
 •          elektromos túlfeszültség (láthatóan égett alkatrészek vagy PCB-k), kivéve a közös eltéréseket,
 •          az áru felhasználása olyan hőmérsékleten, páratartalom, kémiai vagy mechanikai hatások miatt nem megfelelő környezetben, amelyeket az Eladó vagy a gyártó közvetlenül jelölt meg,
 •          helytelen telepítés, kezelés, kezelés vagy elhanyagolt karbantartás,
 •          ha az árut vagy annak egy részét számítógépes vírus károsította,
 •          ha a Vevő nem tudja bizonyítani, hogy a hibás szoftvert jogszerűen szerezték be, vagy jogosulatlan szoftvert vagy fogyóeszközöket használnak,
 •          ha az árukat  túlterhelés rongálta meg a használat során, ellentétben a dokumentációjában vagy az általános elvekben meghatározott feltételekkel,
 •          ha a minősítetlen személy megrongálta az árut vagy a paramétereket megváltoztatták,
 •          a Vevő által végrehajtott módosítás miatt (pl. hajlítás stb.), amely a hibát okozza,
 •          helytelen BIOS vagy firmware frissítés miatt,
 •          ha az árukat természeti jelenségek vagy vis maior során éri sérülés,
 •          helytelen vagy hibás programozóberendezések használatával okozott károk esetén,
 •          helytelen vagy nem eredeti eszközök használata, vagy az így okozott károk, kivéve, ha az ilyen használat gyakori, és a vonatkozó használati utasítások nem zárják ki kifejezetten azt.
 •          Az Eladó eredeti zárjegyének sérülése vagy annak hiánya esetén

Ezek a korlátozások nem alkalmazandók, ha az áru tulajdonságai ellentétesek a fent említett feltételekkel, ha a Vevő és az Eladó kifejezetten másként állapodott meg, azt az Eladó jelezte, vagy azt hirdetése vagy a reklám vagy a szokásos eszközök alapján elvárható.

A fogyóeszközökre (mobiltelefon akkumulátorokra stb.) Vonatkozó jótállást korlátozni kell, és csak a működési hibákra vonatkozik.

A Vevő a panaszkezelési eljárásban, az Általános Üzleti Feltételek 7. cikkében meghatározottak szerint igényelheti a hibás felelősségre vonatkozó jogait.

 

VII. Panaszkezelési eljárás:

Az Eladó és Ügynök közötti megállapodás szerint, valamint Magyar vásárlók teljes körű kiszolgálása érdekében, az estleges garanciális ügyintézést a Fixity Kft végzi. A Fixity Kft jogosult a hibás termékek bevizsgálására, a garanciális igény megítélésére, a garancia hosszabbítására és megvonására is. Ugyanakkor a Fixity Kft nem jogosult a termékek azonnali cseréjére, vagy a termék(ek) árának visszafizetésére, mivel a forgalmazott termékek nem képzik az Ügynök azaz a Fixity kft tulajdonát

A kézbesített termékekkel kapcsolatos panaszait weboldalunkon email-ben, postai úton, vagy személyesen a Fixity Kft üzletében teheti meg. A Fixity Kft mint szerződött ügynök a garanciális ügyintézés teljes folyamatában részt vesz egészen addig míg a vita rendezésébe az Eladót vizsgáló felügyeleti szerv nem lett bevonva.

 

A Panaszeljárás az Eladó általános üzleti feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan része. 

iQparts S.r.o. székhely.: Wolkrova 2, 851 01 Pozsony, cégazonosító: 50 606 107, a pozsonyi I. kerületi bíróság cégnyilvántartásában található Sro, fájl száma: 115665/B meghatározza a vevőtől vásárolt árukra vonatkozó, a termékkel kapcsolatos panaszokra vonatkozó feltételeket és eljárást, beleértve azokat az adatokat is, amelyeken az ügyfél panaszt nyújthat be.

Ez a panaszeljárás megfelel a Szlovák Polgári törvénykönyv, kereskedelmi törvénykönyv, Act 250/2007 Coll. a fogyasztók védelméről, valamint az 372/1990-os Act számú törvény módosításáról és módosításairól a módosított bűncselekményekről. (a továbbiakban: "fogyasztóvédelemre vonatkozó törvény") Törvény No. 391/2015 Coll. a módosított fogyasztói jogviták alternatív rendezése és egyéb általánosan kötelező jogi rendelkezések,

A vevő, aki lehet vállalkozó vagy fogyasztó, köteles elolvasni a panasztételi eljárást, valamint az általános üzleti feltételeket, a megrendelés előtt.

A megrendelés jóváhagyásával a vevő megerősíti, hogy a panaszra vonatkozó eljárást teljes egészében elolvasta és hozzájárulását adja. Megerősíti, a panaszok kezelésére vonatkozó feltételeket és kikötéseket, valamint a garanciális javítások elvégzését a fogyasztóvédelmi törvény (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint.

 1. A panasz benyújtásának időszaka

A jótállási idő 12 hónapig tart (kivéve az általános üzleti feltételek 6. cikkében meghatározott lejárati időszakot abban az esetben, ha a vevő nem vállalkozó), és azon a napon kezdődik, amikor a vevő az árut megkapja. Az árukat olyan vevő kapja, aki nem vállalkozó az áru átadásának pillanatában.

A vevő köteles haladéktalanul megvizsgálni az árut a kiszállítás után, és azonnal tájékoztatni az eladót az észlelt hibáktól. A vásárló a hibás termékekkel kapcsolatos jogait csak a következő esetben igényelheti:

 • ha a hiba a Vevőnek történő szállításkor volt jelen                            
 • a jótállás érvényes,
 • árukat az eladótól vásárolták.

Minden panaszt a garanciális időszakon belül kell benyújtani. A garanciális időszak kiterjed arra az időre, amikor a termékre vonatkozó panaszt feloldják. A termékhibákkal kapcsolatos felelősség, amely a jótállási időre vonatkozik, a garancia időtartam lejár.

 

 1. Szavatossági feltételek
 1. Kézbesítéskor az áruk ellenőrzése

A vevő, aki vállalkozó, köteles ellenőrizni az árut a szállító alkalmazottjával együtt kézbesítéskor (csomagok száma, esetleges károkat a céges szalagon vagy dobozokon), és hasonlítsa össze őket a mellékelt szállítási feljegyzéssel. A vevőnek jogában áll a szállítmányt visszautasítani, ha nem felel meg a vásárlási feltételnek, pl. Ha a szállítmány hiányos vagy sérült. Ha a vevő elfogadja a szállítási szolgáltatás során a megrongált szállítmányt, akkor le kell írnia a kárt a kézbesítő szolgálatnál. Ajánlatos, hogy a vevő, aki a fogyasztó az árukat ugyanúgy ellenőrizze, mint a vállalkozó.

A megrongálódott szállítmányt jelenteni kell, hogy RMA@lcdpartner.com; azonnal, jegyzőkönyvet kell írni együttműködve a szállítási szolgálattal, és elküldi az eladó e-mailen vagy postán. A hiányos vagy külső szállítmányra vonatkozó, később benyújtott panaszok nem akadályozzák a vásárló azon jogát, hogy panaszt nyújtson be, azonban lehetővé teszi az eladó számára annak bizonyításához, hogy a vételi szerződést nem sértették meg.

 1. Panasz benyújtása

A panasz benyújtásának címe: 

Ügynök: Fixity Kft, címe: 1141 Budapest, Szugló utca 132.

(iQparts S.r.otartózkodó Wolkrova 2, 851 01 Pozsony, Szlovákia.)

A Vevő a hibás termékeket postai vagy egyéb kézbesítési szolgáltatás útján küldheti el az Eladó címére. A hibás árut biztonságosan kell csomagolni, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni károsodást. A csomagot láthatóan "PANASZNAK" kell címkézni, és a hibás árut, beleértve a tartozékokat is tartalmaznia kell. A csomagnak tartalmaznia kell egy példányt az átvételi elismervényről és a panasz leírásáról, amelyben a megrendelő a hiányosságot részletesen leírja a követelés magyarázatával együtt. A panasz benyújtásakor a Megrendelő köteles megadni a kapcsolattartási adatokat (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail) és a rendelési számot. Ha a termékre vonatkozó panaszt ismételten benyújtják, az a vevő, aki vállalkozó, a panasz visszaigazolást is megadja.

Az eladó igazolja, hogy a panaszról szóló értesítés beérkezett, ha üzenetet küld a panaszról szóló értesítésben szereplő e-mail címre, és megadja a kezelés kezdetének időpontját.

Az eladó a panaszt kezeli, azaz tájékoztatja a vásárlót, hogy a panaszt elfogadták-e, vagy a lehető leghamarabb elutasították, és 30 napon belül, miután megkapták a panaszt a vevőtől, aki fogyasztó.

Ha az eladó a panaszt indokoltnak fogadja, a következőképpen élhet:

 • Cserélje ki a hibás árut,
 • az áru ellenértékét megtéríti átutalással a Vevő bankszámlára,
 • az árból ésszerű kedvezményt biztosítunk (ha a hibát nem lehet eltávolítani),
 • a megvásárolt áru értékével kapcsolatban jóváírási megjegyzést a vevőnek.

Ez nem ütközik a vevő más, a Szlovák törvényhozásból eredő jogaival. Az áruszállítási folyamathoz kapcsolódó minden információ az e-mail címen kérhető: RMA@lcdpartner.com. Meg kell adni a megrendelés számát, amelyet az eladótól kapott rendelési visszaigazolásban talál.

A megrendelés megadásával a vevő megerősíti a panaszkezelési eljárás teljes egészének elolvasását, és kifejezi egyetértésüket, és azt is megerősíti, hogy a panaszok kezelésére vonatkozó feltételek és kikötések, beleértve azokat az információkat, panaszt lehet benyújtani, és hogyan hajtják végre a garanciális javításokat a (18) bekezdés 1. törvény 250/2007 Coll. a fogyasztók védelméről, valamint az 372/1990., a módosított bűncselekményekről szóló okmány módosításáról és módosításairól szóló Act.

 

 1. A hibás áru tesztelése

A panaszra küldött árut kifejezetten a vevő által a panaszban feltüntetett hibákra kell megvizsgálni. Ezért, az eladó azt ajánlja, hogy a vevő nyújtson be részletes leírást, amennyire csak lehetséges.

Ha a szakember úgy találja, hogy a problémát helytelen szoftver telepítése (operációs rendszer, víruskereső program) okozza (pl. telefon), vagy ha az adatok más alkalmazások nemkívánatos viselkedésével (pl. játék, vírus) sérül, vagy ha az adatok a Vevő vagy harmadik személy által károsították, a panaszt el kell utasítani.

Az eladó azt ajánlja, hogy készítsenek másolatot az adattároló eszköz operációs rendszerében lévő adatokról, mielőtt benyújtanának a panaszt. Az eladó nem vállal felelősséget az adattárolásra szolgáló eszköz operációs rendszerében lévő adatok elvesztéséért, károsodásáért vagy helytelen használatáért.

A vevő ezennel elismeri, hogy amikor az eszközt kicserélik, az eredeti berendezést eladónak kell megőriznie.

A vevő kockázatot vállal, hogy a panaszt elutasítják, ha az áru vagy annak része piszkos vagy nem felel meg az alapvető higiéniai alapelveknek.

Ha az eszköz jelszóval, kézmozdulattal vagy más módon védett, a vásárló köteles eltávolítani a védelmet, vagy megadni a jelszót a hiba leírásánál. Ez a BIOS, a belső vezérlőprogram és az eszköz tárolóhelyhez való hozzáférés védelmére is vonatkozik. A készülék teljes hozzáférése nélkül előfordulhat, hogy a javítás vagy a diagnosztika nem lehetséges.

Ha egy szolgáltatás védi a készüléket a lopástól, a vevő köteles a terméket a panasz benyújtása előtt kikapcsolni. Aktív védelmi szolgáltatás esetén előfordulhat, hogy a javítás vagy a diagnosztika nem lehetséges. Ez az olyan szolgáltatásokra vonatkozik. mint az Apple Find my iPhone és hasonló.

 1. Panaszkezelés

Az igazolt panasz kezelése után a jótállási idő a kezelés időtartamával meghosszabbodik. Ha a panasz indokolatlan, a szavatossági idő változatlan marad. A panaszkezelési időszak az elfogadás napját követő napon kezdődik, és a panasz kezelésének napján ér véget, vagyis az az időpont, amikor a vevő az árut visszakapja. A vevőt a panaszlevélben megadott e-mail címre küldött e-mailben kell tájékoztatni.

Az eladó haladéktalanul értesíti a vevőt a panaszról , szöveges üzenetben vagy e-mailben. A vevő a panasz benyújtását követő 30 napon belül köteles a kijavított panaszról írásbeli visszaigazolást adni. Ha az árukat szállítási szolgáltatóval küldték, automatikusan megküldik Vevő címére kell küldeni.

A panasz megoldása után a vevő köteles megvizsgálni az árut, és a beleegyezni a kiadott panaszjegyzőkönyv tartamával. A vevőnek azt is ellenőriznie kell, hogy az áru teljes-e, főleg, hogy a csomag tartalmaz-e mindent. Amennyiben a csomag-és panaszprotokoll nem megfelelő, a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót. A későbbi panaszokat nem tudjuk figyelembe venni. Ezek a rendelkezések nem sértik a hibás termékekből származó jogok gyakorlásának jogi időtartamát.

Ahhoz, hogy az árut a panasz kezelése vagy jóváírás után visszakapja a vevő, köteles bemutatni az átvételi elismervényt, amely a panaszkezelési eljárás során elfogadásra került, valamint érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél az azonosság igazolására. Ha a vevő jogi személy, akkor az árukat vagy a jóváírást csak a jogi személynek vagy annak meghatalmazottjának adhatja át.

 

 1. Magánvásárlók

Ha a meghibásodás megszüntethető, az Eladó köteles ezt megfelelően és időben elvégezni. A javítási módszert az eladó választja ki, és ezt köteles az árú visszaérkezése után azonnal megtenni vagy maga vagy az általa felhatalmazott személy útján (a Szlovák polgári törvénykönyv 622. szakasza).

A javítás helyett a vevő kérheti a tétel vagy a termék cseréjét, kivéve, ha az eladóval szemben indokolatlan költségek merülnek fel tekintettel az áruk árára vagy a hiba súlyosságára (a Szlovák polgári törvénykönyv 622. szakaszának (2) bekezdése).

A javítás helyett, az eladó helyettesítheti az árut a nem hibás termékkel, amennyiben ez nem jelent aránytalan költségnövekedést. (Szlovák Ptk. 622, 3. bekezdése a polgári törvénykönyv).

Ha javítás nem végezhető, és ez megakadályozza az áruk megfelelő használatát, akkor a vevőnek jogában áll a vásárlási szerződéstől elállni és pénz visszafizetést kérni.  (a pénz és az áru visszaszolgáltatása) (a Szlovák polgári törvénykönyv (1) bekezdése) (623. szakasz).

A vevőnek jogában áll cserét kérni akkor is (visszatérítés), ha több apró hiba található egy-egy terméken, és ezért a terméket nem lehet megfelelően felhasználni (a Szlovák  polgári törvénykönyv 623. szakaszának (1) bekezdése). A több apró hiba legalább három különböző eltávolítható hibát jelentenek, mely hibák összessége megakadályozza a termék megfelelő használatát.

Ha az eladó 30 napon belül a javítást vagy a cserét nem végzi el, a vevő a szerződéstől elállhat és visszatérítést kérhet.(a Szlovák fogyasztóvédelemről szóló 18. cikk, (4) bekezdés)

Amennyiben a hiba a termék használatát nem akadályozza, úgy a vevő reális értékcsökkentést kérhet.( Szlovák polgári törvénykönyv, (623) bekezdés).

Az panaszkezelési eljárás típusáról a Vevő dönt. Amennyiben a vevő nem rendelkezik a felajánlott lehetőségek közül, úgy az Eladó dönt a panasz kezelésének módjáról.


Amennyiben a panasz kezelése közös megállapodással értékcsökkentéssel zárult, az adott áruval és annak adott hibájával kapcsolatban további garanciális igényre nincs mód.

Ha a fogyasztó a garanciális időszakban reklamációt nyújt be, azt az Eladó csak szakértői értékelés alapján utasíthatja el. Ha az Eladó a garanciális időn belül elutasítja a garanciális igényt, azt köteles szakértői véleménnyel alátámasztani, ennek másolatát 14 napon belül megküldi a fogyasztónak. Ha a szakértői értékelés azt bizonyítja, hogy az eladó felelős a hibaért, a Vevő ismételt panaszt nyújthat be. Az Eladó köteles a szakértői értékeléssel kapcsolatos összes költséget az ismételt panasz benyújtását követő 14 napon belül a fogyasztónak megfizetni. Az Eladó nem utasíthatja el az ismételt panaszt.

 

Ha a panasz az áru cseréjével megoldódott a panaszkezelés lezárult.Eladó írásos nyugtát bocsát ki panaszkezelés lezárásának napján, amely felsorolja a következő információkat: a reklamáció kezelésének módja, tartalma, pontos dátuma, érintett termékek listája.

 

 

 1. Cégek

Ha a vevő Cég, az Eladó az Ügynök bevonásával vállalja, hogy a panaszt a benyújtás után a legrövidebb időn belül kezeli. A Céget emailben tájékoztatja az Ügynök a panasz kezelésének alakulásáról. 

A javítás helyett a vevő kérheti a tétel vagy a termék cseréjét, kivéve, ha az eladóval szemben indokolatlan költségek merülnek fel tekintettel az áruk árára vagy a hiba A javítás helyett, az eladó helyettesítheti az árut a nem hibás termékkel, amennyiben ez nem jelent aránytalan költségnövekedést

Ha javítás nem végezhető, és ez megakadályozza az áruk megfelelő használatát, akkor a vevőnek jogában áll a vásárlási szerződéstől elállni és pénz visszafizetést kérni

Kedvezmény esetén az áru nem nyújtható be panasztételi eljárásnak a hibára alapozva, amely alapján a kedvezményt nyújtották.

 

 1. A panasz benyújtására vonatkozó jog lejárta

A vevőre vonatkozó panasz benyújtására vonatkozó jog a következő esetekben jár le:

 • Ha a megrendelő nem tudja biztosítani a jótállási igazolást, a tartozékokat vagy a vonatkozó dokumentációt
 • Ha a beérkezéskor nem jelentkeznek nyilvánvaló hibák,
 • Ha a jótállási idő lejárt,
 • Ha a vásárló mechanikai károsodást okozott az árunak,
 • Ha az árukat a hőmérséklet, páratartalom, kémiai vagy mechanikai hatások szempontjából alkalmatlan környezetben használták fel;
 • a nem megfelelő telepítés, manipulálás, üzemeltetés vagy elhanyagolt karbantartás miatt
 • Ha az árut túltöltés érte vagy nem a használati utasításban előírtak szerint használták.
 • Amennyiben az áruk elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatt károsodtak,
 • Ha az áruk megsérülnek, vagy károsodtak
 • szakszerűtlen beavatkozás, a szállítás során okozott kár, a víz, tűz, statikus vagy légköri áram vagy Vis Maior
 • Ha egy jogosulatlan személy fért az áruhoz.

A jótállás nem vonatkozik a termék (vagy részeinek) használat által bekövetkezett értékcsökkenésére. A rövidebb élettartam ezért nem tekinthető hibának, és nem lehet a panasz tárgya.

Ez a Panaszeljárási szabályzat 2018 június egytől hatályos.

 1. Személyes adatok feldolgozása és védelme

A személyes adatok védelmével kapcsolatos új jogszabály bevezetéséről – az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (EU) rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról és a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezéséről, valamint azon intézkedések végrehajtásáról, amelyek iQparts S.r.o. GDPR vállalattal és más vonatkozó jogi szabályozással, amely a személyes adatok védelmét határozza meg (pl. az 18/2018. törvény a személyes adatok védelméről, a személyes adatok védelméről szóló Hivatal rendeletén keresztül), a vevő megtalálja az általános személyes adatok védelmével kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot, www.fixitywebshop.hu (a honlap alján, a fiók-személyes adatok védelme).

 

9.A vételi szerződésből való kilépés /Elállási jog

A megrendelés benyújtásával a Vevő megerősíti az Eladónak, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az áruk értékesítésekor vagy a távollevők között kötött szerződések vagy szolgáltatások nyújtása során megfelelő módon és időben teljesítette tájékoztatási kötelezettségeit. az Eladó üzleti helyiségein kívül végrehajtott módosításait.A Vevő jogosult arra, hogy a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszavonja a szerződést indokolás nélkül. Ezen időszakon belül a Vevőnek joga van kicsomagolni az árut és kipróbálni azokat, ahogyan azt a GBTC 6. cikke szerinti üzletben végezné. A Vevő azonban nem jogosult az áru használatának megkezdésére, mielőtt visszaküldi azt az Eladónak. A Vevő igénybe veheti az Eladóval kötött szerződésből való lemondási jogát azzal, hogy a megvásárolt árukkal kapcsolatban jelzi szándékát Eladó vagy annak Ügynöke felé.Ha a Vevő visszalép a szerződésből, az adott vásárlási szerződéshez kapcsolódó minden további szerződést meg kell szüntetni. A Vevő köteles a terméket az Eladó címére visszaküldeni a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A szerződéstől való lemondás esetén a Vevő köteles az árut teljes állapotban visszaküldeni, teljes dokumentációval, sértetlen, és ha lehetséges, a fel nem használt eredeti csomagolásban. Ha a szerződéstől való visszavonás érvényes, az Eladó köteles visszafizetni a Vevőnek a vásárlási szerződéssel kapcsolatosan kifizetett teljes összeget, elsősorban a vételárat, beleértve a szállítási költségeket is. Az Eladó nem köteles megfizetni a fogyasztó további költségeit, ha a fogyasztó saját kérésére az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségeket az ügyfél által választott szállítási mód költségének és az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási mód költségei közötti különbségként kell érteni.Az áru Eladó részére történő visszaküldésének költségét a Vevő viseli, még akkor is, ha az árut nem lehet postai úton kézbesíteni. A visszatérítéseket Vevő részére a vásárlási szerződés felbontásáról szóló értesítő átadását követően 15 naptári napon belül vissza kell fizetni. A fizetési mód megegyezik az eredetivel, hacsak a Vevő nem kér más fizetési módot a szerződés írásbeli visszavonásakor; további díjat nem kell fizetni.Az Eladó nem köteles megtéríteni a vételárat, mielőtt a Vevő visszaküldi az árut minden tartozékkal, dokumentációval stb., Vagy mielőtt a Vevő bizonyítani tudja, hogy az árut a tartozékokkal és dokumentációval együtt szállították az Eladónak stb. A termék helyreállításához szükséges javítási költségnek megfelelő kártérítési jog; Ha a Vevő visszavonja a szerződést, de a terméket használta, azok sérültek vagy hiányosak, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladónak a termék javításával kapcsolatban felmerült összes költséget kompenzálja.

 

A szerződéstől való elállást és az árut a következő címre küldhetők:

iQparts S.r.o.

Wolkrova 2, 851 01 Pozsony (Bratislava), Szlovákia

A szerződéstől való elállás szándékát a fixitywebshop@gmail.com oldalon kérjük jelezni.

A szerződés visszavonása cégek esetén

 Ha a Vevő vállalkozó, a visszavásárolt áruk tényleges állapotának, a lejárt jótállásnak és a visszaküldött áruk aktuális árának függvényében alternatív visszavonás érhető el. Az Eladó értékeli az áruk állapotát. Ha a felek nem állapítják meg a kölcsönösen elfogadható feltételeket, az árut az Eladó költségén kell visszaküldeni. Az Eladónak jogában áll egyéb felmerült költségeket igényelni az . Ha a Vevő, aki vállalkozó, 14 napon belül kilép a szerződésből, és a Vevő nem küldi vissza az árut eredeti csomagolásban, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot; a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áru eredeti állapotába való visszaállításával kapcsolatban felmerült költségeket terhelje, hogy még eladhassa. Ahhoz, hogy a költség visszafizetésre kerüljön, a Vevőt (fogyasztó és vállalkozó) kötelezheti

 1. A fogyasztói jogviták rendezése

Amennyiben Vevő nem elégedett az Eladó a panaszkezelésével, úgy joga van vitarendezési eljárás kezdeményezésére.

A vevő panaszt nyújthat be az on-line jogvita-megoldási platform (RSO) segítségével http://ec.europa.eu/consumers/ODR/index_en.htm

 

 

 1. Zárórendelkezések

 

Ezeket az Általános Kereskedelmi Feltételeket az Eladó és a Vevő között a www.fixitywebshop.hu webshopon keresztül lezárt összes vásárlási szerződésre kell alkalmazni.

Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Üzleti Feltételek megváltoztatására. A változásokról szóló értesítés kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha a frissített általános üzleti feltételek megjelennek az Eladó honlapján. Az Általános Üzleti Feltételek módosítása vagy kiegészítése nem alkalmazandó a korábban lezárt vásárlási szerződésekre.

 

Ezek az üzleti feltételek a vásárlási szerződés megkötésekor lépnek hatályba.

A megrendelés megadásával a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és megértette az Általános Üzleti Feltételeket.

 

 

Az eladó elérhetőségi adatai:

Ügynök: Fixity Kft

e-mail: fixitywebshop@gmail.com

Telefon:

Postacim: 1141 Budapest, Szugló utca 132.

 

Tulajdonos: iQparts S.r.o.

E-mail: Shop@lcdpartner.com

Telefon: + 421 950 77 66 55

Postacím: Wolkrova 2, 851 01 Pozsony, Szlovákia.

Készpénzmentes átutalás bankszámlaszáma (IBAN): SK21 1100 0000 0029 4203 1272

Bank: Tatra Banka, A.s.

BIC (SWIFT): A TATRSKB


Accept

Ez az oldal cookie-kat használ a hitelesítés, a navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával elfogadja, hogy a következő típusú cookie-kat kínálhatjuk eszközén.